Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

princessjulia69
1461 4702 500
Reposted fromnonecares nonecares viasentymentalna sentymentalna
princessjulia69
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viasentymentalna sentymentalna
Sponsored post
feedback2020-admin
princessjulia69
3787 fbbc 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawszystkodupa wszystkodupa
princessjulia69
princessjulia69
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential viawszystkodupa wszystkodupa
princessjulia69
3325 ba95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
princessjulia69
princessjulia69
7003 dca4 500
Reposted from2017 2017 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
princessjulia69
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viawszystkodupa wszystkodupa
princessjulia69
4184 39ab 500
princessjulia69
8428 a6db
princessjulia69
5923 ed46
princessjulia69
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
princessjulia69
4612 6600 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
princessjulia69
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
princessjulia69
4538 f78d 500

March 05 2017

princessjulia69
9294 fd0f 500

March 03 2017

princessjulia69
Tęsknię za Tobą. Ale nie potrafię Ci wybaczyć tego, co mi zrobiłeś... Nie potrafię.
— To mówię ja do Ciebie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
princessjulia69
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...