Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

princessjulia69
9294 fd0f 500

March 03 2017

princessjulia69
Tęsknię za Tobą. Ale nie potrafię Ci wybaczyć tego, co mi zrobiłeś... Nie potrafię.
— To mówię ja do Ciebie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
princessjulia69
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

February 26 2017

princessjulia69
9003 a72a
princessjulia69
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viaxannabelle xannabelle
princessjulia69
8828 fe8a
Reposted frommhsa mhsa viajointskurwysyn jointskurwysyn
princessjulia69
princessjulia69
princessjulia69
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viajointskurwysyn jointskurwysyn
princessjulia69
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
princessjulia69
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viasentymentalna sentymentalna

February 18 2017

princessjulia69
I can’t go back and keep making [the] same mistakes —when I can make new ones.
— Bridget Jones
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
princessjulia69
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viajointskurwysyn jointskurwysyn
princessjulia69
princessjulia69
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viamore-than-a-memory more-than-a-memory
princessjulia69
princessjulia69
7242 8ebb
princessjulia69
princessjulia69
princessjulia69
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl